Náš realizační tým

Jsme kolektiv lidí, jejichž snahou je osvěta naší historie.  Ať už jsou mezi námi profesionální řemeslníci, historici, pedagogové či IT specialisté, spojuje nás jeden hlavní cíl, a to poučením z historie pozitivně ovlivnit budoucnost       v duchu motta: "S úctou k odkazu našich předků."


Aleš Nový

Umělecko řemeslné zpracování dřeva. Specializace na techniky bednářství a soustružení s důrazem na historické postupy opracování materiálu. Držitel titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje" za rok 2022. Výroba funkčních historických technologických zařízení. Projekce, rešerše, návrhy technických řešení, foto a videodokumentace,  koordinace realizačního týmu.

Tomáš Kozel

Umělecko řemeslné zpracování kovů. Tradiční kovářství. Specializace na kované řemeslné nástroje a kované předměty hmotné kultury středověku a novověku. Držitel titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje" za rok 2023.

Vojtěch Vrtiška

Technologie historické malby a zpracování barviv se zaměřením na knižní kulturu pozdního středověku. Produkce faksimilií zahrnující kaligrafii, iluminaci, knižní vazbu. Výrobce oděvů a oděvních doplňků především 14. - 15. století. Rekonstrukce dobové kuchyně období středověku a raného novověku.


Mgr. Eva Nová

Specializace na historické textilní technologie od zpracování textilních surovin po zhotovování replik oděvů z období středověku po třicetiletou válku. Výroba keramiky historickými postupy. Pedagog, rešerše, koordinace realizačního týmu.

Roman Urbani

Zaměření na výrobu replik autentických kožených předmětů z 14-17.stol, zejména bot. Kombinovaná výroba drobných předmětů ze dřeva, kovu, usní a dalších materiálů. Specializace na oděvy 16-17.stol. Lektor vzdělávacích pořadů, rešerše, publikační činnost.Jan Šmakal

Umělecko řemeslné zpracování kovů. Tradiční kovářství. Výroba kovaných předmětů hmotné kultury středověku a novověku.

Ing. Jan Kozel

Umělecko řemeslné zpracování dřeva. Specializace na historické soustružení a techniky ručního tesání dřeva dobovými nástroji.

Milan Madlenák

Výroba funkčních oděvů prostých lidí historickými postupy se zaměřením na období raného novověku.

Mgr. Tomáš Koch

Studium dějin každodennosti a hmotné kultury v oblasti odívání mezi léty 1550 - 1650. Tvůrce historických oděvů ze stejného období. Historik, kurátor, autor řady odborných i populárně naučných článků se zaměřením na každodennost a vojenství. Autor projektu Erdhart 1645.

Jan Doskočil

Umělecko řemeslné zpracování dřeva. Specializace na historické soustruržení nádob a výrobu užitných předmětů.

Helena Pecháčková

Specializace na ručně malovanou keramiku ve stylu majoliky z období 16. a 17. století podle dochovalých vzorů. Zastupování týmu v rámci zahraniční spolupráce.

Radek Jiroušek

Práce všeho druhu. Významná technická podpora realizačního týmu.

Mgr. Štěpánka Tomášová

Specializace na zpracování textilních surovin, hlavně spřádací techniky středověku i novověku. PhD studentka v oboru buněčné biologie.

Bc. Jarmila Urbani

Specializace na historické textilní technologie od zpracování textilních surovin po zhotovování replik oděvů z 14-17.stol. Profesionální zdravotní dozor.